“Զբոսաշրջային ծառայություններ” , քննական հարցաշար

 • Զբոսաշրջային ծառայությունների զարգացման պատմությունը
  Զբոսաշրջության պատմությունն ընդունված է բաժանել 4 շրջանի։
  ԱՌԱՋԻՆ ― համարվում է 19֊րդ դարի սկիզբը և կոչվում է «էլիտար զբոսաշրջություն»։ Անտիկ շրջանում ճանապարհորդությունների նպատակը հիմնականում եղել է առևտուրը, կրթությունը, ուխտագնացությունը, բուժվելը և ապաքինվելը։ Միջնադարում իջևանատները, որպես հյուրանոցների տեսակներ, պահպանվում էին կրոնական համայնքների կողմից։ Վերածննդի և լուսավորության դարաշրջանում ավելանում են անհատական բնույթ և կրթական ուղղվածություն ունեցող ճանապարհորդությունները։
  ԵՐԿՐՈՐԴ ― ընդգրկում է 1֊ին համաշխարհային պ֊ի ընթացքը։ Այս շրջանում տրանսպորտային բնագավառում տեղի ունեցան հեղափոխական փոփոխություններ , և ստեղծվեցին ճանապարհորդական բյուրոներ։
  1807թ․ Ֆուլտոն ―» շոգենավ
  1814թ․ Ստեֆենսոն ―» շոգեքարշ
  Ավտոճանապարհները, ծովագնացությունը, փոստային կապը զարգացում ապրեցին, տեղի ունեցավ միջազգ․ առևտրային կապերի ակտիվացում։ Հետևաբար տեղի ունեցավ երթուղային ցանցի ընդլայնում, համեմատաբար քիչ ծախսով և մեծ արագությամբ ճանապարհորդությունների կազմակերպում։ «Հյուրերի սենյակներին» փոխարինելու եկան 1֊ին հյուրանոցները։ 19֊րդ դ֊ի կեսերին հանդես եկան 1֊ին ճանապարհորդական գրասենյակները։ 1841թ․ Թոմաս Կուկը կազմակերպեց խմբային զբոսաշրջություն, որի միտքը իր մոտ առաջացել էր հարբեցողության դեմ պայքարի շրջանակներում։ Նա 1֊ին զբոս․ գործակալությունը հիմնեց Լեսթերում, հետո՝ Լոնդոնում։ Նման զբոս․ գործակալություն 1854թ֊ին հիմնվեց նաև Բեռլինում։ 1862թ֊ից սկսած առաջացան 1֊ին զբոս․ ճանապարհորդությունների տեղեկատուները, որոնք ներկայացնում էին զբոս֊յան պահանջարկի ընդլայման ընթացքը։
  ԵՐՐՈՐԴ ― համարվում է զանգվածային զբոս֊յան կայացման շրջանը, որն ընդգրկում է 2 համաշխարհային պ֊ների միջև ընկած ժամանակաշրջանը։ Այս շրջանում զբոս֊յան մեջ ներառվեց բնակչության հասարակ խավը։
  ՉՈՐՐՈՐԴ ― համընկնում է 2֊րդ համաշխ․ պ֊ի ավարտի հետ և համարվում է ժամանակակից շրջան։ Զբոս֊ն այս շրջանում զանգվածային բնույթ ստացավ՝ ընդգրկելով բնակչության ավելի լայն խավեր։ Ճոխությունը վերածվեց անհրաժեշտության։ Ձևավորվեց զբոս․ ինդուստրիան իր ճյուղերով։

  Գոյություն ունի զբոս֊յան տարատեսակների 3 խումբ։
  ԱՌԱՋԻՆ ― Զբոս֊ը բնութագրվում է որպես հանգստի տարատեսակ, ազատ ժամանակի օգտագործումն արշավների և ճանապարհորդությունների ձևով, որոնք հանդիսանում են ակտիվ հանգստի և առողջության պահպանման լավագույն միջոցներ։
  ԵՐԿՐՈՐԴ ― Զբոս֊ը դիտարկվում է որպես բնակչության գաղթի տարատեսակ, որը կապված է շարժման, ճանապարհորդության, դժվարությունների հաղթահարման հետ։
  ԵՐՐՈՐԴ ― Զբոս֊ը բնութագրվում է որպես սոցիալ֊տնտես․ բարդ երևույթ, բացահայտում է նրա ներքին բովանդակ֊ը։
 • Զբոսաշրջության հասկացությունը, բնորոշումն ու բովանդակությունը
  «Ճանապարհորդություն» ―» անհրաժեշտությամբ մեկնել որևէ տեղ։
  Զբոս֊ը իրենից ներկայացնում է հասարակական հարաբերությունների ամբողջություն և երևույթների ու կապերի միասնություն, որոնք ուղեկցում են մարդուն՝ նրա ճանապարհորդությունների ընթացքում։
  «Զբոս֊ը ― մարդկանց կազմակերպված խմբերի կամ անհատների ժամանակավոր մեկնումը, ճանապարհորդությունն է իրենց մշտական ապրելավայրի սահմաններից դուրս, ճանաչողական, կազդուրման, մարզական, գիտագործնական, կրոնական և այլ նպատակներով, ոչ ավելի քան 12 ամիս ժամանակով, բացառությամբ ժամանած երկրի տարածքում վճարովի գործունեություն ծավալելուց»։
  3 հիմն․ հատկանիշներ տարբերելու զբոսաշրջիկներին՝
  1․ մշտական միջավայրի սահմնաններից տեղափոխվելը
  2․ նշանակված վայրում մնալու տևողությունը
  3․ ճանապարհորդության նպատակը
  «Զբոսաշրջիկը ― անձ, այցելու է, որը կազմակերպված խմբի կազմում կամ առանձին ժամանակավոր մեկնում, ճանապարհորդում է իր մշտական ապրելավայրի սահմաններից դուրս ճանաչողական, կազդուրման, մարզական, գիտագործնական, կրոնական և այլ նպատակներով, բացի այցելած վայրում վճարովի գործունեություն ծավալելուց»
 • Զբոսաշրջիկների տեսակներն ըստ նախասիրությունների
 • Զբոսաշրջության տեսակներն ու ձևերը
 • Զբոսաշրջության պահանջարկն ու առաջարկը
 • Զբոսաշրջային տարածաշրջան
 • Զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ
 • Սեփականության ձեւերը
 • Կազմակերպությունների ստեղծման կազմակերպաիրավական ձեւերը, հյուրանոցային կորպորացիաներ՝ցանցեր
 • Հյուրանոցների դասակարգումը
 • Հյուրանոցների ձեւերը
 • Զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցում
 • Զբոսաշրջային ծառայությունների դասակարգման առանձնահատկությունները

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: