Design a site like this with WordPress.com
Get started

Այինկա – Գրիգոր Զոհրապ ― Վերլուծություն

Պատմվածքն՝ այստեղ

Պատմվածքը սկսվում է Թուրքիայի թաղամասերից մեկի նկարագրությամբ, և կռվի շշուկով սկսվելուց։ Այնուհետև նկարագրվում է թաղամասի անցուդարձը, կանանց և ոստիկանների հավաքվելն ու մարդկանց բազմությունը։

Continue reading “Այինկա – Գրիգոր Զոհրապ ― Վերլուծություն”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑