Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ո՞ՆՑ ՍՈՒՏ ԱՍԵՄ

Պարույր Սևակ

Ո՞նց սուտ ասեմ. չէ՛, բարակ չի ու թևի մեջ
            չի առնվի քո իրանը։
Ինչպե՞ս ասեմ, թե քեզ նման կին չի տեսել
            Հաֆեզների պերճ Իրանը։
Իսկ հագածըդ գործարանի ծաղկուն չիթ է –
            ո՛չ աբրեշում, ո՛չ ծիրանի։
Ասեմ սակայն. նրա համար, որ իմն ես դու,
            ինքս եմ տալիս ինձ երանի։

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑