Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՆԱԽԱԳԻԾ։ Իտալական ռեգիոնները / մարզերը

Համաձայն Իտալիայի սահմանադրության 1947 թվականի դեկտեմբերի 11-ի տարբերակի, Իտալիայի Հանրապետությունը բաժանված է 20 մարզերի (շրջանների իտալ.՝ regioni), որոնցից 5-ը, որտեղ բնակվում են էթնիկ և լեզվական փոքրամասնություններ, ունեն հատուկ ինքնավար կարգավիճակ և լրացուցիչ (բացի իտալերենից) օտար լեզուներ (այդ լեզուները ներկայացված են ստորև՝ փակագծերի մեջ).

Continue reading “ՆԱԽԱԳԻԾ։ Իտալական ռեգիոնները / մարզերը”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑