Ամառային ճամբար: Անգլերեն նյութեր

Դասի նյութեր՝ 

1) Դիտել Շերլոք Հոլմսի առաջին սերիան

Տնային աշխատանք – Անցնել այս հղումով, դիտել հաղորդումը և դուրս գրել անծանոթ բառապաշարը ու թարգմանել դրանք: Կարդալ տեքստը, տեղադրել բլոգում, ընդգծել անծանոթ բառերը և ներքևի հատվածում դուրս գրել դրանք՝ կողքին գրելով definition-ները: Continue reading “Ամառային ճամբար: Անգլերեն նյութեր”

Ամառային ճամբար: Իտալերեն նյութեր

Դասի նյութեր՝ 

1) Այբուբենը, ընթերցողական կանոնները: Ընդհանուր տեղեկություն Իտալիայի մասին:

Տնային աշխատանք – Սովորել տառերն ու ընթերցանության կանոնները, նյութում բերված բառապաշարը: Ստեղծել հետաքրքիր նյութ Իտալիայի մասին: Continue reading “Ամառային ճամբար: Իտալերեն նյութեր”

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started