Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքները

Մարդկային հասարակության զարգացումը զուգորդվում է բնության կողմից տրված բարիքների օգտագործումով։ Ներկայիս պայմաններում մարդության համար կարևորագույն խնդիրներից է կազմակերպել բնության ռացիոնալ օգտագործում:

Continue reading “Ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքները”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑