Ամառային ճամբար. նախագիծ

Մայիսի 30-ից սկսվում է ամառային ճամբարը, որի շրջանակներում մենք՝ զբոսաշրջության բաժնի ուսանողներով պետք է նախագիծ կազմենք լուսանկարչության բաժնի սովորողների համար։

Continue reading “Ամառային ճամբար. նախագիծ”

Բյուջեյի պլանավորում

Ի՞նչ է բյուջեն:

Բյուջեն պետության, հիմնարկի կամ անհատի եկամուտների և ծախսերի ենթադրյալ հաշվեկշիռն է որոշակի ժամանակահատվածի՝ սովորաբար մեկ տարվա համար: Այն ֆինանսական պլան / ծրագիր է, որը բաղկացած է եկամուտներից և ծախսերից:

Continue reading “Բյուջեյի պլանավորում”

Կոնֆլիկտ: Կոնֆլիկտաբանություն: Կոնֆլիկտների դասակարգում

Կոնֆլիկտի սահմանումներից մեկն է.

Կոնֆլիկտը դա հակադիր շահերի, հայացքների, ձգտումների բախում է, ընդհարում, պայքարի հասցնող տարակարծություն և սուր վեճ։

Continue reading “Կոնֆլիկտ: Կոնֆլիկտաբանություն: Կոնֆլիկտների դասակարգում”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started