Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հաշվետվություն

Այս տարի երկրորդ ուսումնական տարին է, ինչ ուսումնասիրում ենք Հայաստանի աշխարհագրությունը:

Այս տարի հիմնականում սովորում էինք ՀՀ մարզերը: Դրանում ներառվում է նաև վերջիններիս գյուղերը, քաղաքները, ջրագրությունը, լեռնագրությունը:

Տարվա ընթացքում յուրաքանչյուրս ունեցանք մեր անհատական նախագծերը: Իմ անհատական նախագծի թեման էր «Ջրագրական ցանցի դերը զբոսաշրջության զարգացման վրա»:

Շատ հետաքրքիր դասեր ենք ունեցել: Օրինակ՝ դասերից մեկի ընթացքում, օգտագործելով մեր ձեռք բերած գիտելիքները, կազմեցինք խաչբառ:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: