Design a site like this with WordPress.com
Get started

Древнеармянская мифология

Как и во многих культурах мира, у армянского народа есть основная мифологическая линия. В основе древнеармянской мифологии была положена легенда борьбы мифического охотника – лучника Айка против Бела, символизировавшего тьму. Это предание связано с непрерывной борьбой за независимость Армянского государства с самого начала своего существования. В древнеармянской мифологии Айк стал родоначальником и основателем армянского народа и страны, а его соперник Бел – вавилонским деспотом, который вторгся на чужую территорию. Айк начал борьбу против Бела и, убив его, спас свой народ и страну.

Continue reading “Древнеармянская мифология”

Մայիսյան ամփոփում իտալերեն առարկայից

Մայիս ամիսը բավականաչափ խառը ստացվեց: Հենց այս ամսվա մեջ ես ընդունվեցի աշխատանքի ու չէի կարողանում շատ հաճախել քոլեջ, այնուամենայնիվ մենք հասցրինք իրականացնել որոշ նախագծեր իտալերենից, որոնք կներկայացնեմ այս նյութում:

Continue reading “Մայիսյան ամփոփում իտալերեն առարկայից”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑