Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ես այսպիսին եմ

Ես ուրախանում եմ, երբ դիմացինս անկեղծ զրուցում է ինձ հետ, օտարության սահման չի դնում։ Ուրախանում եմ, երբ ինչ֊որ բան ցանկացածիս պես է առաջ գնում։ Երջանկանում եմ, երբ լեռ եմ բարձրանում կամ պատմական նշանակություն ունեցող վայրում հայտնվում։

Continue reading “Ես այսպիսին եմ”

Դիտում. ինքնադիտում, ներհայեցողություն

Հոգեբանական դիտումը նկարագրական հոգեբանական մեթոդ է, որի առանձնահատկությունն ուսումնասիրվող օբյեկտի կազմակերպված կամ պլանավորված ընկալումն է, նրա վարքային դրսևորումների գրանցումը։ Դիտումը հոգեբանական երևույթների նպատակուղղված, կազմակերպված ընկալումն է որոշակի պայմաններում՝ դրանք ուսումնասիրելու նպատակով։

Continue reading “Դիտում. ինքնադիտում, ներհայեցողություն”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑