Design a site like this with WordPress.com
Get started

Երաժշտական հարցման արդյունքներ

Հունվար ամսվա ընթացքում մեզ հանձնարարվեց հարցումներ կազմել և անցկացնել սեբաստացիների միջև։ Երկու հարցում էինք կազմել, որոնցից մեկը հենց երաժշտության հետ կապված հարցումն էր։

Continue reading “Երաժշտական հարցման արդյունքներ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑