Դանթե Ալիգիերի

Բանաստեղծ և հասարակական գործիչ Ալիգիերի Դանտեն գրական իտալերենի հիմնադիրն է: Նրա «Աստվածային կատակերգություն» պոեմով ավարտվում է միջնադարյան մշակույթը և սկսվում նոր ժամանակի գեղարվեստական մտածողությունը: Եվրոպայում Դանտեն առաջինն է ստեղծագործության նյութ դարձրել մարդուն՝ պատկերելով նրա արտաքինն ու մարմնական տառապանքները:

Continue reading “Դանթե Ալիգիերի”

Асатур Сарафян

Асатур Сарафян (1895-1979) – плодовитый американский изобретатель армянского происхождения, запатентовавший множество своих разработок, используемых везде и всюду в современном мире, считается одним из плодовитых изобретателей Соединенных Штатов.

Continue reading “Асатур Сарафян”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started