Նախագիծ – Երաժշտական անգլերեն

Որպես զբոսավար, հարկավոր է ճանապարհի համար ճիշտ երգեր ընտրել, որպեսզի յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ իրեն բավարարված զգա: Դրա համար էլ հարկավոր է իմանալ մարդկային հոգեբանություն ու շատ երգեր: Իսկ անգլերեն երգերն էլ հարկավոր է անպայման հասկանալ, ինչով էլ կզբաղվենք այս նախագծի ընթացքում:

Continue reading “Նախագիծ – Երաժշտական անգլերեն”

Բյուջեյի պլանավորում

Ի՞նչ է բյուջեն:

Բյուջեն պետության, հիմնարկի կամ անհատի եկամուտների և ծախսերի ենթադրյալ հաշվեկշիռն է որոշակի ժամանակահատվածի՝ սովորաբար մեկ տարվա համար: Այն ֆինանսական պլան / ծրագիր է, որը բաղկացած է եկամուտներից և ծախսերից:

Continue reading “Բյուջեյի պլանավորում”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started