Ամառային ճամբար. նախագիծ

Մայիսի 30-ից սկսվում է ամառային ճամբարը, որի շրջանակներում մենք՝ զբոսաշրջության բաժնի ուսանողներով պետք է նախագիծ կազմենք լուսանկարչության բաժնի սովորողների համար։

Continue reading “Ամառային ճամբար. նախագիծ”

Բյուջեյի պլանավորում

Ի՞նչ է բյուջեն:

Բյուջեն պետության, հիմնարկի կամ անհատի եկամուտների և ծախսերի ենթադրյալ հաշվեկշիռն է որոշակի ժամանակահատվածի՝ սովորաբար մեկ տարվա համար: Այն ֆինանսական պլան / ծրագիր է, որը բաղկացած է եկամուտներից և ծախսերից:

Continue reading “Բյուջեյի պլանավորում”

Микенская цивилизация

Под термином «Микенская цивилизация» называем ту цивилизацию, которая господствовала на территории Эгейского моря с 17-го по 11-й вв. (последний этап медной эпохи). Центром этой цивилизации являлась южная часть материковой Греции. Название этой цивилизации дал город Микены, «золотые Микены», как его называет Гомер, что в районе Арголиды на Пелопоннесе, который являлся основным центром всей Микенской цивилизации.

Continue reading “Микенская цивилизация”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started