Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար-առցանց ուսուցում մաթեմատիկայից: Ապրիլի 27 – Մայիսի 1

Առաջադրանքներ

  1. Գտնել ֆունկցիայի որոշման տիրույթը:

ա) f(x) = √x^2-16 + 2x

D(f) = (−∞; -4] U [4;+∞)
բ) f(x) = √36-x^2 + 3x3

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում մաթեմատիկայից: Ապրիլի 27 – Մայիսի 1”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑