Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նախաձեռնություն: «Ցոլք» ուսումնական ակումբ

Մենք՝ Անահիտը, Քնարը, Նելլին, Մարիամն ու Անին, որոշեցինք ստեղծել ուսումնական ակումբ, քանզի չի կարող լինել զարգացած երկիր առանց որակյալ կրթության: Իսկ կրթությունը մեր պետության սահմաններում կարիք ունի խիստ ուսումնասիրման, կարգավորման ու լավացման:

Continue reading “Նախաձեռնություն: «Ցոլք» ուսումնական ակումբ”

2020թ-ի Հայաստանի զբոսաշրջությանը հասցրած վնասները

2020 թվականի հասցրած վնասների մասին երկար կարելի է խոսել: Տարին լի էր ավերվածություններով և դժբախտություններով, որոնց հետևում էր ամբողջ աշխարհը՝ տանը կողպված: Բնական էր, որ այս ամենի պատճառով կտուժեր և զբոսաշրջությունը, որը 2019թ-ին իր պիկին հասավ:

Continue reading “2020թ-ի Հայաստանի զբոսաշրջությանը հասցրած վնասները”

Հանդուրժողականություն

Արդի ժամանակաշրջանում փոխադարձ կապերի, կոլեկտիվիզմի, միգրացիոն տեղաշարժերի, բնակչության զանգվածային տեղափոխումների, ինչպես նաև ուրբանիզացիայի հետևանքով սկիզբ դրված հասարակական նոր հարաբերությունների արդյունքում շատ է կարևորվում հանդուրժողականությունը: Վերջինս ընկալվում է որպես բարոյական ակտիվ գաղափարախոսություն, որը ոչ միայն պարզապես այլոց կարծիքները, գաղափարները, գործողությունները ընդունելու միջոց է, այլև էթնիկ և սոցիալական տարբեր խմբերի, կրոնի, մշակույթի նկատմամբ համբերատարության դրսևորման պատրաստակամություն:

Continue reading “Հանդուրժողականություն”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑