ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ ԱՂՕԹՔ ԱՌ ԴԻՑՈՒՀԻՆ ԱՆԱՀԻՏ

ՍԻԱՄԱՆԹՈ

Ո՜վ Դիցուհի, ես մեղկութեան կրօններէն ահա իմ խիղճս լուացի
Ու պերճօրէն դեպի զՔեզ կը քալեմ։ Հողաթափներս դեռ սուրբ են։
Բա՛ց մարմար դուռը մեհեանիդ, անոր դիմաց ես ճակատդ թող արիւնեմ…
Բա՛ց բագինըդ եւ տո՛ւր ինծի շէկ զօրութիւնը Արտաշիսեան նախնիքներուս…։
Լսէ՛ ինծի, Ոսկեղէն մա՛յր, քո՛յր արգաւանդ, քո՛յր բարութեան,
Առատութեանց պարգեւիչ եւ Տիրուհիդ հին հայոց,
Նաւասարդի առաւօտով Քու նախկին ցեղդ ահաւասիկ կը ցնծա՜յ…
Թոյլ տուր որ ես, ծնրադիր՝ ձեւիդ առջեւ աղօթեմ…։

Continue reading “ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ ԱՂՕԹՔ ԱՌ ԴԻՑՈՒՀԻՆ ԱՆԱՀԻՏ”

Առաջադրանքներ

1․ Կազմել հայկական ազգանուններ ֊ունի, ֊ունց, ֊ենց մասնիկներով։

֊ունի ― Արշակունի, Բագրատունի, Հայկազունի, Ռշտունի, Գնունի, Գնթունի, Երվանդունի

֊ունց ― Շեկունց, Բակունց, Արչունց, Մակունց, Ադունց

֊ենց ― Մեծարենց, Խաչենց, Թոթովենց, Դաշտենց

Continue reading “Առաջադրանքներ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started