Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանքներ

1․ Կազմել հայկական ազգանուններ ֊ունի, ֊ունց, ֊ենց մասնիկներով։

֊ունի ― Արշակունի, Բագրատունի, Հայկազունի, Ռշտունի, Գնունի, Գնթունի, Երվանդունի

֊ունց ― Շեկունց, Բակունց, Արչունց, Մակունց, Ադունց

֊ենց ― Մեծարենց, Խաչենց, Թոթովենց, Դաշտենց

Continue reading “Առաջադրանքներ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑