Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ինքնակենսագրական

Ես Անահիտ Աբգարյանն եմ, ծնվել և ապրում եմ Երևան քաղաքում։ 5 տարեկանից հաճախել եմ դպրոց, այնուհետև 2011թ֊ին տեղափոխվել Մալաթիա֊Սեբաստիա շրջանում գտնվող հ․181 հիմն․ դպրոցը։ Ավարտելուց հետո, 2019թ֊ին, ընդունվել եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջ և այժմ սովորում եմ զբոսաշրջության բաժնի 2֊րդ կուրսում։

Continue reading “Ինքնակենսագրական”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑