Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հաղորդակցման հմտություններ. քննական փաթեթ

Այս նյութում ներկայացնում եմ ՙՙՀաղորդակցման հմտություններ՚՚ առարկայի ընթացքում անցած դասերը, որոնք հավաքել եմ մի տեղում:

Continue reading “Հաղորդակցման հմտություններ. քննական փաթեթ”

Մոտիվացիոն նամակ

Միշտ տեղին է թափուր աշխատատեղին դիմելիս նպատակ-նամակ կցել, նույնիսկ եթե այդպիսի պահանջ ներկայացված չէ: Հաճախ աշխատանքի կամ ստաժավորման համար պահանջվում է միայն ռեզյումե: Սակայն լավ գրված մոտիվացիոն նամակը կարդացողին ծանոթացնում է Ձեր կենսագրությանը և նրա ուշարությունը որոշակի հատկանիշների վրա սևեռելու հնարավորություն տալիս:

Իմ մոտիվացիոն նամակը`

Կարիերայի ուղեցույց

Դիմում-Նամակ

Դիմումը հաճախակի կիրառվող գրավոր խոսքերից է: Դիմումներ գրվում են ոչ միայն աշխատանքային գործունեության ընթացքում: Այս տիպի նամակներն ուղղվում են միայն պաշտոնական անձանց, որոնք կարող են որևէ հարց լուծել ի պաշտոնե, չէ՞ որ դիմումները հղվում են որևէ խնդրանքով, որևէ հարց լուծելու ակնկալիքով:

Continue reading “Դիմում-Նամակ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑