Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կոնֆլիկտ: Կոնֆլիկտաբանություն: Կոնֆլիկտների դասակարգում

Կոնֆլիկտի սահմանումներից մեկն է.

Կոնֆլիկտը դա հակադիր շահերի, հայացքների, ձգտումների բախում է, ընդհարում, պայքարի հասցնող տարակարծություն և սուր վեճ։

Continue reading “Կոնֆլիկտ: Կոնֆլիկտաբանություն: Կոնֆլիկտների դասակարգում”

Ներանձնային կոնֆլիկտ

Ներանձնային

Մարդու վրա ազդող ներանձնային կոնֆլիկտների հարուցիչները կեսամիջավայրից են։ Սա առավել հոգեբանական կողմ է պարունակում։ Այստեղ չկան փոխազդող սուբյեկտներ, և չկան կոնֆլիկտի կողմեր, որ ներազդեն միմյանց վրա։ Այս դեպքում մարդն իր ներսում իր հետ է կոնֆլիկտում։

Continue reading “Ներանձնային կոնֆլիկտ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑