Լատիներեն ասույթներն իտալերենով և հայերենով

Ասույթներն ու ասացվածքներն այնքան սովորական են դարձել մեր առօրյա բառապաշարում, որ հաճախ չենք էլ նկատում, թե ինչպես կամ երբ ենք դրանք օգտագործում: Ինչպես նաև, չենք էլ գիտակցում կամ մտածում այդ ասույթների ծագումնաբանության մասին: Դրանցից շատերը գալիս են լատիներենից, և որոնցից մի քանիսը տեղադրել եմ այս նյութում:

Continue reading “Լատիներեն ասույթներն իտալերենով և հայերենով”

How to write a thankful note

Think of a time when you felt thankful. Maybe a classmate invited you to their lunch table when you weren’t sure where to sit. Maybe a teacher noticed you were having a hard time with a problem and came over to help. Maybe a friend gave you a hug when you needed cheering up.

Continue reading “How to write a thankful note”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started