Մայիսյան ամփոփում իտալերեն առարկայից

Մայիս ամիսը բավականաչափ խառը ստացվեց: Հենց այս ամսվա մեջ ես ընդունվեցի աշխատանքի ու չէի կարողանում շատ հաճախել քոլեջ, այնուամենայնիվ մենք հասցրինք իրականացնել որոշ նախագծեր իտալերենից, որոնք կներկայացնեմ այս նյութում:

Continue reading “Մայիսյան ամփոփում իտալերեն առարկայից”

Լատիներեն ասույթներն իտալերենով և հայերենով

Ասույթներն ու ասացվածքներն այնքան սովորական են դարձել մեր առօրյա բառապաշարում, որ հաճախ չենք էլ նկատում, թե ինչպես կամ երբ ենք դրանք օգտագործում: Ինչպես նաև, չենք էլ գիտակցում կամ մտածում այդ ասույթների ծագումնաբանության մասին: Դրանցից շատերը գալիս են լատիներենից, և որոնցից մի քանիսը տեղադրել եմ այս նյութում:

Continue reading “Լատիներեն ասույթներն իտալերենով և հայերենով”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started