Իսպաներեն: Բայ

Այսօրվա թեման բայն է:
Իսպաներենում բայերը ըստ վերջավորության բաժանվում են 3 խմբի: Առաջին խմբի բայերն ունեն -ar, երկրորդ խմբի բայերը` -er, իսկ երրորդ խմբի բայերը` -ir վերջավորությունները: Continue reading “Իսպաներեն: Բայ”

Գույներ – Colores

սպիտակ – blanco
սև – negro
կանաչ – verde
կապույտ – azul
դեղին – amarillo
կարմիր – rojo
մանուշկագույն – morado
նարնջագույն – naranja
վարդագույն – rosado
շականագակույն – marron
մոխրագույն – gris

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started