Design a site like this with WordPress.com
Get started

ԱՐՈՒՃԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻ (ԱՐՈՒՃԻ ՏԱՃԱՐ)

Վաղ միջնադարյան հայկական ճարտարապետության ամենանշանավոր հուշարձաններից Արուճի տաճարը գտնվում է գյուղի արևելյան մասում:

Continue reading “ԱՐՈՒՃԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻ (ԱՐՈՒՃԻ ՏԱՃԱՐ)”

Заповедники Республики Армения

Дилижанский заповедник основан в 1958 г. Общая площадь – 24 тыс. гектаров (га). Заповедник расположен в бассейне рек Агстев и Гетик на абсолютной высоте 1110-2800 м. На территории заповедника находится: 102 вида деревьев; 35 видов млекопитающих; пресмыкающиеся; рептилии; 120 видов птиц. Среди достопримечательностей заповедника можно отметить озеро Парз-лич, монастыри Агарцин, Гошаванк, Джухтаванк и Матосаванк.

Continue reading “Заповедники Республики Армения”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑