Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սուրբ Նահատակաց եկեղեցի

Դավթաշենի Ս. Նահատակաց եկեղեցին կառուցվել է Դավթաշենի կամրջի հարևանությամբ: Եկեղեցու կառուցումը սկսվել է 1996թ. Ռուբեն Գևորգյանի հովանավորությամբ: Հիմնօրհնեքը կատարվել է 1996թ. հուլիսի 31-ին՝ Գարեգին Ա Կաթողիկոսի հայրապետության օրոք:

Continue reading “Սուրբ Նահատակաց եկեղեցի”

Սուրբ Սիոն եկեղեցի

Գառնու տաճարին կից պահպանվել են Սուրբ Սիոն եկեղեցու ավերակները։ Կառուցվել է 659 թ. (պատվիրատու` Ներսես Գ Շինող կաթողիկոս)։ Եկեղեցու ավերակները բացվել են 1907-1911 թթ. մասնակի պեղումների ընթացքում, իսկ 1949 թ. իրականացված պեղումներից հետո հուշարձանի պահպանված հիմնապատերը բացվել են ամբողջապես և մաքրվել հողից։

Continue reading “Սուրբ Սիոն եկեղեցի”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑