Design a site like this with WordPress.com
Get started

Լատիներեն ասույթներն իտալերենով և հայերենով

Ասույթներն ու ասացվածքներն այնքան սովորական են դարձել մեր առօրյա բառապաշարում, որ հաճախ չենք էլ նկատում, թե ինչպես կամ երբ ենք դրանք օգտագործում: Ինչպես նաև, չենք էլ գիտակցում կամ մտածում այդ ասույթների ծագումնաբանության մասին: Դրանցից շատերը գալիս են լատիներենից, և որոնցից մի քանիսը տեղադրել եմ այս նյութում:

Continue reading “Լատիներեն ասույթներն իտալերենով և հայերենով”

La cattedrale di Etchmiadzin

La cattedrale di Etchmiadzin si trova nella città di Etchmiadzin, nella provincia di Armavir, nell’attuale Armenia. È il centro spirituale del popolo armeno e il centro amministrativo della Chiesa apostolica armena. Chiamata dagli armeni la “Cattedrale Madre di Etchmiadzin”, la cattedrale è tra gli esempi più antichi di architettura cristiana al mondo. Molti studiosi sostengono che la cattedrale di Etchmiadzin sia la più antica cattedrale dell’Armenia, ed è opinione diffusa che sia quindi la più antica cattedrale cristiana del mondo.

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑