Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ուխտագնացությունը Հուդայականության մեջ

Ուխտագնացությունը կրոնների անբաժանելի մասն է կազմում, ինչն ամենից ակնհայտը երևում է քրիստոնեության, իսլամի, բուդդայականության և հուդայականության մեջ։

Continue reading “Ուխտագնացությունը Հուդայականության մեջ”

Ուխտագնացությունը Իսլամում

Մահմեդական ուխտագնացությունը իսլամի հիմնական հատկանիշներից մեկն է: Իսկ խորը հավատացյալների համար ուխտագնացությունը ամենակարևոր ծեսն է՝ իսլամի հինգերորդ սյունը: Նրանք ուղևորվում են Մեքքա՝ հարգելու Իբրահիմի դժվարությունների, փորձությունների և խոնարհության հիշատակը:

Continue reading “Ուխտագնացությունը Իսլամում”

Армения, как первая христианская страна в мире!

Армянская апостольская церковь – одна из древнейших христианских церквей в мире. Армения провозгласила христианство своей государственной религией еще в IVвеке – в 301 году нашей эры.

Continue reading “Армения, как первая христианская страна в мире!”

Государственное устройство Республики Армения

Основополагающим документом, определяющим государственное устройство РА, является Конституция, принятая на референдуме 5 июля 1995 г. Конституция утверждает РА как суверенное, демократическое, социальное, правовое государство, власть в которой принадлежит народу и осуществляется посредством свободных выборов, референдума, а также через предусмотренные Конституцией государственные органы, органы самоуправления и должностных лиц.

Continue reading “Государственное устройство Республики Армения”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑