Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ուխտագնացությունը Հուդայականության մեջ

Ուխտագնացությունը կրոնների անբաժանելի մասն է կազմում, ինչն ամենից ակնհայտը երևում է քրիստոնեության, իսլամի, բուդդայականության և հուդայականության մեջ։

Continue reading “Ուխտագնացությունը Հուդայականության մեջ”

ԱՐՈՒՃԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻ (ԱՐՈՒՃԻ ՏԱՃԱՐ)

Վաղ միջնադարյան հայկական ճարտարապետության ամենանշանավոր հուշարձաններից Արուճի տաճարը գտնվում է գյուղի արևելյան մասում:

Continue reading “ԱՐՈՒՃԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻ (ԱՐՈՒՃԻ ՏԱՃԱՐ)”

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱԿԻՐՃ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Արցախը գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելյան մասում և հնուց ի վեր հանդիսացել է պատմական Հայաստանի 15 նահանգներից մեկը, որի հյուսիսարևելյան սահմանը, ըստ բոլոր հնագույն աղբյուրների, Կուր գետն է: Հին հայկական Ուրարտու պետության կազմում /մ.թ.ա. VIII-V դդ./ Արցախը հիշատակվում է Ուրտեխե-Ուրտեխինի անվամբ:

Continue reading “ԱՐՑԱԽԻ ՀԱԿԻՐՃ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ”

Ուխտագնացությունը Իտալիայում

Ամեն տարի միլիոնավոր մարդիկ գալիս են Իտալիա՝ ծանոթանալու սննդի, գինու, մշակույթի և ծովափնյա գեղեցիկ հանգստավայրերի հետ: Սակայն Իտալիան հայտնի է նաև իր կրոնական պատմությամբ և լի է ուխտագնացային վայրերով:

Continue reading “Ուխտագնացությունը Իտալիայում”

ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՏԱԼԻԱՅՈՒՄ

Իտալիան համարվում է գինեգործության ոլորտում համար առաջին երկիրը: Միայն 2018 թվականին Իտալիայում եղել են 310.000 գինեգործարաններ, 5.66 միլիարդ լիտր գինի է արտադրվել, իսկ 37%-ը արտահանվել է: Հենց 2018 թվականին Իտալիան արտադրել է աշխարհի գինիների 19%-ը: Գինեգործության ոլորտում առաջընթացը նպաստել է Իտալիայի ընդհանուր տնտեսության զարգացմանը: Իհարկե, բոլոր օգուտների հետ մեկտեղ, գինեգործությունը Իտալիայում բերում է նաև շրջակա վնասներ, որոնց այս նյութում չենք անդրադառնա:

Continue reading “ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՏԱԼԻԱՅՈՒՄ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑