Արագածոտն մարզի զբոսաշրջային ներուժ ունեցող եկեղեցիները

Թեպետ Արագածոտնի մարզում գտնվում են մեծ թվով հուշարձաններ, մարզը զբոսաշրջային տեսանկյունից շա՜տ քիչ է զարգացած, իսկ տեղի հուշարձանները զբոսաշրջային փաթեթների մեջ շատ չեն հանդիպում: Սակայն շատ սխալ է զբոսաշրջային կազմակերպությունների կողմից այս մարզին աչքաթող անելը, քանզի Արագածոտնի մարզում գտնվող հուշարձանների հայտնիացումը կարող է Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացման հսկա մի հենարան դառնալ:

Continue reading “Արագածոտն մարզի զբոսաշրջային ներուժ ունեցող եկեղեցիները”

Խորանաշատ

Երևանից մոտ 279 կմ հեռավորության վրա է գտնվում Խորանաշատ վանքը, վերջինս գտնվում է սահմանից 1.5-2 կմ հեռավորության վրա՝ տարածքում, որը հաճախակի է գնդակոծության ենթարկվում Ադրբեջանի կողմից: Այդ իսկ պատճառով վանքի դռները բացվում են միայն տարին մեկ՝ մայիսի 2-ին, երբ հարևան գյուղերից մարդիկ հավաքվում են եկեղեցում մասնակցելու Պատարագին և հիշելու հանգուցյալներին (2013 թ):

Continue reading “Խորանաշատ”

Զբոսաշրջային ռեսուրսներ

Հայաստանի Հանրապետության «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» օրենքով զբոսաշրջային ռեսուրսները բնութագրվում են որպես զբոսաշրջիկների մտավոր, նյութական, ֆիզիկական և այլ պահանջմունքների բավարարմանն ուղղված պատմամշակութային, կրոնական բնույթի, բնական, մարդկային, սոցիալ-տնտեսական և այլ ռեսուրսներ: Զբոսաշրջային ռեսուրսների էությունը կայանում է նրանում, որ դրանք հիմք են ծառայում զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորման համար: Ավելի ընդհանրական կերպով կարելի է ասել, որ զբոսաշրջային ռեսուրսներ են համարվում այն ամենը, ինչը հնարավոր է օգտագործել կոնկրետ տարածաշրջանում զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպման և զբոսաշրջիկներ գրավելու համար: Կան զբոսաշրջային ռեսուրսների դասակարգման մի քանի մոտեցումներ: Ընդհանուր առմամբ դրանք լինում են. 

Continue reading “Զբոսաշրջային ռեսուրսներ”

Արթիկի եկեղեցիները

Լմբատավանք – կանգուն VI-VII դդ.

Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքից հարավ-արևմուտքում, բարձունքի լանջին է գտնվում Լմբատավանքը: Լմբատավանքի Սուրբ Ստեփանոս փոքր խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցին (6-7դդ.) կառուցված է տեղական տուֆի սրբատաշ քարերով:

Continue reading “Արթիկի եկեղեցիները”

Ուխտագնացությունը՝ զբոսաշրջային ռեսուրս

Աշխարհում զբոսաշրջային ​​գրավչության օբյեկտների շուրջ 90%-ը կապված են կրոնի հետ:

Ուխտագնացային տուրիզմը պաշտամունքային նպատակներով ճամփորդություն է, հանդիսանում է տուրիզմի ամենահին ձևերից մեկը։ Նրա զարգացումը կապված է համաշխարհային երեք կրոնների առաջացման հետ։ Ուխտագնացությունը դեռ անտիկ շրջանում կազմակերպվել է հին Հռոմում և Հունաստանում: Հավատացյալները կրոնական նպատակով այցելել են մի շարք տաճարներ և իրենց հարգանքի տուրքը մատուցել աստվածներին:

Continue reading “Ուխտագնացությունը՝ զբոսաշրջային ռեսուրս”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started