Արագածոտն մարզի զբոսաշրջային ներուժ ունեցող եկեղեցիները

Թեպետ Արագածոտնի մարզում գտնվում են մեծ թվով հուշարձաններ, մարզը զբոսաշրջային տեսանկյունից շա՜տ քիչ է զարգացած, իսկ տեղի հուշարձանները զբոսաշրջային փաթեթների մեջ շատ չեն հանդիպում: Սակայն շատ սխալ է զբոսաշրջային կազմակերպությունների կողմից այս մարզին աչքաթող անելը, քանզի Արագածոտնի մարզում գտնվող հուշարձանների հայտնիացումը կարող է Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացման հսկա մի հենարան դառնալ:

Continue reading “Արագածոտն մարզի զբոսաշրջային ներուժ ունեցող եկեղեցիները”

Խորանաշատ

Երևանից մոտ 279 կմ հեռավորության վրա է գտնվում Խորանաշատ վանքը, վերջինս գտնվում է սահմանից 1.5-2 կմ հեռավորության վրա՝ տարածքում, որը հաճախակի է գնդակոծության ենթարկվում Ադրբեջանի կողմից: Այդ իսկ պատճառով վանքի դռները բացվում են միայն տարին մեկ՝ մայիսի 2-ին, երբ հարևան գյուղերից մարդիկ հավաքվում են եկեղեցում մասնակցելու Պատարագին և հիշելու հանգուցյալներին (2013 թ):

Continue reading “Խորանաշատ”

Զբոսաշրջային ռեսուրսներ

Հայաստանի Հանրապետության «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» օրենքով զբոսաշրջային ռեսուրսները բնութագրվում են որպես զբոսաշրջիկների մտավոր, նյութական, ֆիզիկական և այլ պահանջմունքների բավարարմանն ուղղված պատմամշակութային, կրոնական բնույթի, բնական, մարդկային, սոցիալ-տնտեսական և այլ ռեսուրսներ: Զբոսաշրջային ռեսուրսների էությունը կայանում է նրանում, որ դրանք հիմք են ծառայում զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորման համար: Ավելի ընդհանրական կերպով կարելի է ասել, որ զբոսաշրջային ռեսուրսներ են համարվում այն ամենը, ինչը հնարավոր է օգտագործել կոնկրետ տարածաշրջանում զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպման և զբոսաշրջիկներ գրավելու համար: Կան զբոսաշրջային ռեսուրսների դասակարգման մի քանի մոտեցումներ: Ընդհանուր առմամբ դրանք լինում են. 

Continue reading “Զբոսաշրջային ռեսուրսներ”

Հայրենագիտական քայլարշավային երթուղիների մշակում

Ստորև ներկայացնում եմ կազմածս տուր-փաթեթները և կազմածս երթուղիները:

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started