Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սիամանթո – Թաղում

Ողջու՜յն, «Բարբառներ» ակումբի շրջանակում այս անգամ կարդում ենք արևմտահայ գրողներին։ Որոշեցի ընտրել Սիամանթոյին՝ ինքս ինձ մարտահրավեր նետելով:

«Թաղում» ստեղծագործությունը կարդում է Անահիտ Աբգարյանը։

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑