Կորեերեն հեռավար երկրորդ դասը

Այսօր, ցավոք սրտի, մեծ մասին հարմար չեղավ միանալ մեր դասին, բայց Միլենայի հետ վերհիշեցինք բոլոր տառերը և ընթերցման կանոնները։ Բավականաչափ հաճելի մթնոլորտ էր տիրում։

Շատ հաճելի է տեսնել ուսման այդպիսի ձգտում և հետաքրքրություն։ Հետագա դասերը կփորձեմ շատ ավելի հետաքրքիր դարձնել։

Դասընթացի հղումը

한글 – կորեերեն այբուբենը

Ցանկացած լեզու սովորելուց առաջ անհրաժեշտ է սովորել տվյալ լեզվի այբուբենը։ Կորեերեն տառերը ունեն գրառման հատուկ հաջորդականություն։ Դրանք գրվում են վերևից ներքև և ձախից աջ։ Ինչպես նաև՝ այստեղ չկան մեծատառեր և փոքրատառեր։

Continue reading “한글 – կորեերեն այբուբենը”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started