Design a site like this with WordPress.com
Get started

Լանդշաֆտագիտություն – Քննություն

  1. Նոր համաշխարհային բնապահպանական ռազմավարությունը
  2. Ջրային, կենսաբանական, համաշխարհային օվկիանոսի ռեսուրսները
  3. Բնություն-հասարակություն փոխհարաբերության զարգացումը Հայաստանում 

Բնապահպանական միջազգային կազմակերպություններ

1. IUCN – Բնության Պահպանության Միջազգային Միությունը զբաղվում է Երկիր մոլորակի կենսաբազմազանության պահպանման խնդիրներով և դրանց լուսաբանմամբ։ Հիմնվել է 1948թ., Ֆրանսիայում։

Continue reading “Բնապահպանական միջազգային կազմակերպություններ”

Տեխնածին աղետներ

Տեխնածին բնույթի վթարներ ու աղետներ։ Վթարն արդյունաբերական օբյեկտում կամ տրանսպորտում տեղի ունեցող վտանգավոր պատահար է, որը մարդկանց կյանքին ու առողջությանը սպառնալիք է ստեղծում, հանգեցնում է արտադրական շենքերի ու կառույցների ավերման, սարքավորումների, մեխանիզմների, տրանսպորտային միջոցների, հումքի ու պատրաստի արտադրանքի վնասման կամ ոչնչացման, արտադրական գործընթացի խախտման և շրջակա միջավայրի բնական վիճակի վատթարացման։

Continue reading “Տեխնածին աղետներ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑