Design a site like this with WordPress.com
Get started

ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՏԱԼԻԱՅՈՒՄ

Իտալիան համարվում է գինեգործության ոլորտում համար առաջին երկիրը: Միայն 2018 թվականին Իտալիայում եղել են 310.000 գինեգործարաններ, 5.66 միլիարդ լիտր գինի է արտադրվել, իսկ 37%-ը արտահանվել է: Հենց 2018 թվականին Իտալիան արտադրել է աշխարհի գինիների 19%-ը: Գինեգործության ոլորտում առաջընթացը նպաստել է Իտալիայի ընդհանուր տնտեսության զարգացմանը: Իհարկե, բոլոր օգուտների հետ մեկտեղ, գինեգործությունը Իտալիայում բերում է նաև շրջակա վնասներ, որոնց այս նյութում չենք անդրադառնա:

Continue reading “ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՏԱԼԻԱՅՈՒՄ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑