Design a site like this with WordPress.com
Get started

Արկածային զբոսաշրջությունը Իտալիայում

Արկածային զբոսաշրջություն

Արկածային զբոսաշրջությունը սահմանվում է որպես մարդկանց տեղափոխումը մի վայրից մեկ այլ վայր, որը դուրս է իրենց հարմարավետության գոտուց՝ հետազոտելու կամ ճանապարհորդելու դեպի հեռավոր վայրեր, էկզոտիկ և հնարավոր թշնամական տարածքներ: Ըստ Արկածային զբոսաշրջության առևտրային ասոցիացիայի՝ արկածային զբոսաշրջություն կարող է լինել ցանկացած ճամփորդական գործունեություն, որը ներառում է երեք բաղադրիչ՝ ֆիզիկական ակտիվություն, մշակութային փոխանակում և բնության հետ կապ։

Continue reading “Արկածային զբոսաշրջությունը Իտալիայում”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑