Նախագիծ – Երաժշտական անգլերեն

Որպես զբոսավար, հարկավոր է ճանապարհի համար ճիշտ երգեր ընտրել, որպեսզի յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ իրեն բավարարված զգա: Դրա համար էլ հարկավոր է իմանալ մարդկային հոգեբանություն ու շատ երգեր: Իսկ անգլերեն երգերն էլ հարկավոր է անպայման հասկանալ, ինչով էլ կզբաղվենք այս նախագծի ընթացքում:

Նպատակը՝ զարգացնել անգլերենի բառապաշարը, հասկանալ սիրելի երգերը, կազմել երգերի ցանկ զբոսաշրջիկների համար

Ժամկետը՝ անժամկետ

Ընթացքը՝ սովորողները երգերը թարգմանում են անգլերենից հայերեն, առանձնացնում են անծանոթ բառերը և գրում դրանց թարգմանությունները, ցանկության և հնարավորության դեպքում երգում և ձայնագրում են երգերի հայերեն տարբերակները

Արդյունքը՝ կստացվի զբոսաշրջիկների համար պատրաստի երաժշտական ցանկ, կզարգանա սովորողների բառապաշարը, գուցե նաև ունենանք երգերի նոր տարբերակներ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: