Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ճամփորդություն դեպի Մեծ Շարա

Մայիսի 28-ին ուղևորվեցինք հաղթահարելու Մեծ Շարայի բարձունքը, որն այդքան էլ բարդ չէր, բայց բացվող տեսարանները անիրական էին թվում:

Continue reading “Ճամփորդություն դեպի Մեծ Շարա”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑