Design a site like this with WordPress.com
Get started

Տարեկան հաշվետվություն. Երկրորդ կիսամյան

Ողջույն, հետևյալ նյութում ամփոփելու եմ հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում բլոգումս հավաքած նյութերը, կատարածս աշխատանքները։ Այս տարվա առարկաններն ավելի մասնագիտական ուղվածություն ունեին, ու գրեթե բոլորից էլ ուսումնասիրել ենք մարզերը՝ իրենց տեսարժան վայրերով:

Continue reading “Տարեկան հաշվետվություն. Երկրորդ կիսամյան”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑