Design a site like this with WordPress.com
Get started

Էջմիածին՝ զբոսաշրջային ներուժ ունեցող ուղղություն

Գտնվելով Երևանից ընդամենը 20 կմ հեռավորության վրա՝ Էջմիածինը հանդիսանում է զբոսաշրջիկների կողմից այցելվող ամենահայտնի ուղղություններից մեկը: Այն աշխարհին հայտնի է որպես քրիստոնեությունը պետական կրոն ընդունած առաջին պետության հոգևոր կենտրոն, ինչն արդեն իսկ իրենից մեծ ներուժ է ներկայացնում աշխարհի քրիստոնյաների համար ուխտագնացությունների կենտրոն դառնալու:

Continue reading “Էջմիածին՝ զբոսաշրջային ներուժ ունեցող ուղղություն”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑