Design a site like this with WordPress.com
Get started

Վայոց ձոր՝ Ռինդի ժայռափոր եկեղեցի, Խոտակերաց վանք

Հայաստանի իմ ամենասիրելի մարզերից մեկը Վայոց ձորն է: Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ Վայոց ձորի հրաշալիքներն անվերջ են: Անհնար եմ համարում դրանց մասին մեկ հոդվածով գրելը. հաստափոր մի գիրք կստացվեր, կամ գուցե հատորներ: Այստեղ կխոսենք թվով քիչ, բայց շատ տպավորիչ վայրերի մասին, որոնք գտնվում են Վայոց ձորում:

Continue reading “Վայոց ձոր՝ Ռինդի ժայռափոր եկեղեցի, Խոտակերաց վանք”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑