Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բյուջեյի պլանավորում

Ի՞նչ է բյուջեն:

Բյուջեն պետության, հիմնարկի կամ անհատի եկամուտների և ծախսերի ենթադրյալ հաշվեկշիռն է որոշակի ժամանակահատվածի՝ սովորաբար մեկ տարվա համար: Այն ֆինանսական պլան / ծրագիր է, որը բաղկացած է եկամուտներից և ծախսերից:

Continue reading “Բյուջեյի պլանավորում”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑