Կոնֆլիկտ: Կոնֆլիկտաբանություն: Կոնֆլիկտների դասակարգում

Կոնֆլիկտի սահմանումներից մեկն է.

Կոնֆլիկտը դա հակադիր շահերի, հայացքների, ձգտումների բախում է, ընդհարում, պայքարի հասցնող տարակարծություն և սուր վեճ։

Continue reading “Կոնֆլիկտ: Կոնֆլիկտաբանություն: Կոնֆլիկտների դասակարգում”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started