Կոնֆլիկտի տեսակները

Այն սոցիալական երևույթը (վիճելի հարց, խնդիր), որի պատճառով առաջացել է տվյալ կոնֆլիտային իրավիճակը, հանդիսանում է կոնֆլիկտի օբյեկտը։ 

Continue reading “Կոնֆլիկտի տեսակները”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started