Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ներանձնային կոնֆլիկտ

Ներանձնային

Մարդու վրա ազդող ներանձնային կոնֆլիկտների հարուցիչները կեսամիջավայրից են։ Սա առավել հոգեբանական կողմ է պարունակում։ Այստեղ չկան փոխազդող սուբյեկտներ, և չկան կոնֆլիկտի կողմեր, որ ներազդեն միմյանց վրա։ Այս դեպքում մարդն իր ներսում իր հետ է կոնֆլիկտում։

Continue reading “Ներանձնային կոնֆլիկտ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑