Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խորանաշատ

Երևանից մոտ 279 կմ հեռավորության վրա է գտնվում Խորանաշատ վանքը, վերջինս գտնվում է սահմանից 1.5-2 կմ հեռավորության վրա՝ տարածքում, որը հաճախակի է գնդակոծության ենթարկվում Ադրբեջանի կողմից: Այդ իսկ պատճառով վանքի դռները բացվում են միայն տարին մեկ՝ մայիսի 2-ին, երբ հարևան գյուղերից մարդիկ հավաքվում են եկեղեցում մասնակցելու Պատարագին և հիշելու հանգուցյալներին (2013 թ):

Continue reading “Խորանաշատ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑