Design a site like this with WordPress.com
Get started

Марз Армавир

Армавир – марз в Армении. Расположен на юго-западе РА, в Араратской долине между горами Арарат и Арагац, граничит с Турцией. Административный центр – город Армавир. Другие города –Вагаршапат (Эчмиадзин), Мецамор.

Continue reading “Марз Армавир”

Զբոսաշրջային ռեսուրսներ

Հայաստանի Հանրապետության «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» օրենքով զբոսաշրջային ռեսուրսները բնութագրվում են որպես զբոսաշրջիկների մտավոր, նյութական, ֆիզիկական և այլ պահանջմունքների բավարարմանն ուղղված պատմամշակութային, կրոնական բնույթի, բնական, մարդկային, սոցիալ-տնտեսական և այլ ռեսուրսներ: Զբոսաշրջային ռեսուրսների էությունը կայանում է նրանում, որ դրանք հիմք են ծառայում զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորման համար: Ավելի ընդհանրական կերպով կարելի է ասել, որ զբոսաշրջային ռեսուրսներ են համարվում այն ամենը, ինչը հնարավոր է օգտագործել կոնկրետ տարածաշրջանում զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպման և զբոսաշրջիկներ գրավելու համար: Կան զբոսաշրջային ռեսուրսների դասակարգման մի քանի մոտեցումներ: Ընդհանուր առմամբ դրանք լինում են. 

Continue reading “Զբոսաշրջային ռեսուրսներ”

Հայրենագիտական քայլարշավային երթուղիների մշակում

Ստորև ներկայացնում եմ կազմածս տուր-փաթեթները և կազմածս երթուղիները:

Արթիկի եկեղեցիները

Լմբատավանք – կանգուն VI-VII դդ.

Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքից հարավ-արևմուտքում, բարձունքի լանջին է գտնվում Լմբատավանքը: Լմբատավանքի Սուրբ Ստեփանոս փոքր խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցին (6-7դդ.) կառուցված է տեղական տուֆի սրբատաշ քարերով:

Continue reading “Արթիկի եկեղեցիները”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑