Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կոտայքի մարզի հուշարձանները

Երկրաբանական հուշարձաններ

«Անանուն» խզվածքներ

«Անանուն» խզվածքներ երկրաբանական բնության հուշարձանը գտնվում է Կոտայքի մարզում՝ Եղվարդ ավանից հարավ, ավազահանքի մոտ։ Այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության բնության պետական հուշարձանների ցանկում։ Բնության պետական հուշարձանների ցանկում ներառվել է 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման համաձայն։

Թագավորանիստ խարամային կոնի պեմզաների և խարամների կոնտակտ

Կոտայքի մարզ, Եղվարդ քաղաքից 3.5 կմ դեպի հարավ

Թագավորանիստ խարամային կոնի պեմզաների և խարամների կոնտակտ երկրաբանական բնության հուշարձանը գտնվում է Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքից 3.5 կմ դեպի հարավ։ Այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության բնության պետական հուշարձանների ցանկում։ Բնության պետական հուշարձանների ցանկում ներառվել է 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման համաձայն։

«Թագավորանիստ» խարամային կոն

Կոտայքի մարզ, Եղվարդ ավանից 3 կմ հվ, Աշտարակ տանող խճուղու ձախ կողմում

Թագավորանիստ խարամային կոնը երկրաբանական բնության հուշարձան է Հայաստանի Հանրապետությունում, որը խարամային կոն է։ Բնության հուշարձանը գտնվում է Կոտայքի մարզում, Եղվարդ ավանից 3 կմ հարավ, Աշտարակ տանող խճուղու ձախ կողմում։

«Պեռլիտե փիղ» քարե քանդակ

Կոտայքի մարզ, Չարենցավան քաղաքից 2 կմ հվ, քարահանքի մոտ

«Պեռլիտե փիղ» երկրաբանական բնության հուշարձանը հայտնաբերել են Երևանի պատանի երկրաբանների «Օբսիդիան» ակումբի անդամները: Հուշարձանը գտնվում է Չարենցավան քաղաքից 2,5 կմ դեպի հարավ՝ պեռլիտի արդյունահանման Հարավ–արևելյան քարհանքի հեղեղատներից մեկում: Այն ներառված է ՀՀ Բնապահպանության նախարարության բնության պետական հուշարձանների ցանկում 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման համաձայն: Քանդակը բաղկացած է պեռլիտներից ու օբսիդիաններից, ավելի քան 5 մետր երկարություն և 2,5 մետր բարձրություն ունի: Քիչ հեռու երեւում է ետեւի ոտքերին նստած «փղիկի» քանդակը:

«Անանուն» բյուրեղային թերթաքարերի ու վերին կավճի կրաքարերի կոնտակտ

Կոտայքի մարզ, Բջնի գյուղի արևմտյան ծայրամասում

«Ծակ քար» բնական թունել

Կոտայքի մարզ, Բջնի գյուղի մատույցներում, Հրազդան գետի ձախ ափին

«Բազալտե երգեհոն» սյունաձև բազալտներ

Կոտայքի մարզ, Գառնի գյուղից մոտ 1.0 կմ հվ-արլ, Ազատ գետի կիրճում

«Անանուն» քարայր սյունաձև բազալտներում

Կոտայքի մարզ, Գառնի գյուղից մոտ 1,0 կմ հվ-արլ, Ազատ գետի կիրճում

«Անանուն» լանջային էրոզիա

Կոտայքի մարզ, Ազատ գետի աջակողմյան ափերին

«Անանուն» լավային ծալքեր

Կոտայքի մարզ, Գառնի գյուղից մոտ 1.0 կմ հվ-արլ, Ազատ գետի կիրճում

«Անանուն» խորշեր

Կոտայքի մարզ, Գողթ գյուղից մոտ 3.0 կմ հս-արլ

«Հատիս» հրաբուխ

Կոտայքի մարզ, Զովաշեն գյուղից 2.0 կմ արմ

«Ավազան» հրաբխային գմբեթ

Կոտայքի մարզ, Կարենիս գյուղից 1.5 կմ հս-արլ

«Կարենիս» հրաբխային գմբեթ

Կոտայքի մարզ, Կարենիս գյուղից 0.5 կմ հս-արլ

«Անանուն» ապարների բնորոշ մերկացում

Կոտայքի մարզ, Նուռնուս գյուղի և Արգելի ՀԷԿ-ի միջև

«Անանուն» օբսիդիանի ելքեր

Կոտայքի մարզ, Ջրաբեր գյուղից մոտ 1.5 կմ հս-արմ, Երևան-Սևան խճուղու աջ կողմում

«Անանուն» քարե կուտակումներ

Կոտայքի մարզ, Քաղսի գյուղի հվ-արմ եզրին, Հրազդանի կիրճում

«Գութանասար» հրաբուխ

Կոտայքի մարզ, Ֆանտան գյուղից 3 կմ հվ

«Լեռնահովիտ» քարային կուտակումներ

Կոտայքի մարզ, Ֆանտան գյուղից 4-5 կմ հվ-արլ, «Թեզխարաբ» գյուղատեղիի մոտ

Ձորաղբյուրի (Մանգյուսի) բրածո ֆլորա

Կոտայքի մարզ, գյուղ Ձորաղբյուր

Ջրաերկրաբանական հուշարձաններ

Օգտագործված գրականություն՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: