Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կոտայքի մարզի հուշարձանները

Երկրաբանական հուշարձաններ

«Անանուն» խզվածքներ

«Անանուն» խզվածքներ երկրաբանական բնության հուշարձանը գտնվում է Կոտայքի մարզում՝ Եղվարդ ավանից հարավ, ավազահանքի մոտ։ Այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության բնության պետական հուշարձանների ցանկում։ Բնության պետական հուշարձանների ցանկում ներառվել է 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման համաձայն։

Continue reading “Կոտայքի մարզի հուշարձանները”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑