Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թեմա 3

Նախագծային աշխատանք՝ Սեփականության և հեղինակային ու հարակից իրավունքները ՀՀ-ում:

Համապատասխան օրենքները նախագծի թեմայի վերաբերյալ․

Continue reading “Թեմա 3”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑