Design a site like this with WordPress.com
Get started

Տնտեսագիտության հիմունքներ / Կիրառական տնտեսագիտություն – Հարցաշար

1. Տնտեսագիտության էությունը

Տնտեսագիտությունը գիտություն է, որն ուսումնասիրում է բարիքի և ծառայությունների արտադրության, բաշխման, փոխանակման և սպառման ընթացքում մարդկանց միջև ծագած հարաբերությունները՝ կապված սահմանափակ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և մարդկանց անսահմանափակ պահանջմունքների բավարարման հետ։

Continue reading “Տնտեսագիտության հիմունքներ / Կիրառական տնտեսագիտություն – Հարցաշար”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑