Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ուխտագնացությունը՝ զբոսաշրջային ռեսուրս

Աշխարհում զբոսաշրջային ​​գրավչության օբյեկտների շուրջ 90%-ը կապված են կրոնի հետ:

Ուխտագնացային տուրիզմը պաշտամունքային նպատակներով ճամփորդություն է, հանդիսանում է տուրիզմի ամենահին ձևերից մեկը։ Նրա զարգացումը կապված է համաշխարհային երեք կրոնների առաջացման հետ։ Ուխտագնացությունը դեռ անտիկ շրջանում կազմակերպվել է հին Հռոմում և Հունաստանում: Հավատացյալները կրոնական նպատակով այցելել են մի շարք տաճարներ և իրենց հարգանքի տուրքը մատուցել աստվածներին:

Continue reading “Ուխտագնացությունը՝ զբոսաշրջային ռեսուրս”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑